PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Om oss

Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom
mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe.

På politisk nivå er formålet med Frivilligsentralene å legge til
rette for økt deltagelse, lokalt engasjement og å skape gode
vilkår for frivillig innsats lokalt. Frivilligsentralene skal være
lokalt forankrede møteplasser, som er åpne og inkluderende
for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet.
Sentralene skal initiere, mobilisere og samordne frivillig
aktivitet på lokalt plan.

Aktivitetene legges opp i tråd med lokale forutsetninger med
vekt på samarbeid med frivillige, lag/foreninger og det offentlige.

Det er en overordnet målsetning at alle skal ha like muligheter
til deltagelse i kultursektoren, uavhengig av faktorer som
sosioøkonomisk-, kulturell-, eller religiøs bakgrunn,
eller funksjonsevne, jfr. St. Mld. 10 (2011-2012)
Kultur, inkludering og deltaging.

Med bakgrunn i dette koordinerer frivilligsentralene både kobling
av frivillige og brukere og arrangerer egne aktiviteter. Blant annet
har vi Internasjonal kvinnegruppe som sosial møteplass, strikkekafé, leksehjelp for barn og ungdom og flere aktiviteter for eldre.