Besøksvenn for nyankomne

Aldersgruppe: For alle

Besøksvenn nyankomne flyktninger

Her kan du bidra som enkeltperson eller som familie. Uansett vil du/dere kobles sammen med noen som kommer fra et annet land og nylig har flyttet til Fredrikstad. Gjennom å få relasjoner til enkeltpersoner og familier vil det kunne føles tryggere å komme til Norge, og det vil være en god vei inn mot integrering. Som frivillig kan du vise den nybosatte rundt i Fredrikstad og fungere som en kulturell brobygger. Vi foreslår at du inviterer din venn i de aktivitetene du eller familien allerede gjør, slik vil vennskapet bli en del av hverdagen og ikke en aktivitet som kommer på toppen av det du vanligvis driver med.

Flere aktiviteter

Besøke sykehjem

...

Besøksvenn for eldre

...

Datahjelp

Hjelp til å bruke datamas...

Festival/arrangement

Bidra i byen når det skje...

Fredrikstad Friaktivitet

For nyinnflyttede i Fredr...

Friske eldre

Friske eldre går tilrette...

2018 © Fredrikstad Sentrum frivilligsentral