Norskgruppe

Gruppe for å lære og øve det norske språket for de som snakker noe norsk.

Aldersgruppe: For alle

Vi har norskgruppe på torsdager fra 15.00 til 17.00, der vi setter sammen de som snakker flytende norsk med dem som trenger å lære norsk. Her kan du bidra som frivillig med å hjelpe noen med norsklekser eller føre samtaler for å trene norsk dagligtale. Trenger du å lære norsk eller få hjelp med norsklekser? Da kan du ta kontakt med Inger Marie på 90993815.

Flere aktiviteter

Besøke sykehjem

...

Besøksvenn for eldre

...

Besøksvenn for nyankomne

...

Datahjelp

Hjelp til å bruke datamas...

Festival/arrangement

Bidra i byen når det skje...

Fredrikstad Friaktivitet

For nyinnflyttede i Fredr...

2018 © Fredrikstad Sentrum frivilligsentral