Om Home-Start Familiekontakten

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram hvor frivillige familiekontakter tilbyr hjelp, støtte og bistand til småbarnsfamilier i en vanskelig livssituasjon.

Rammer for hjelpen:

Vi tilbyr familiekontakter som kommer hjem til familien 2-4 timer hver uke over en periode på minimum 6 mnd.


Hvem kan få hjelp fra HSF?

Vi er et tilbud til familier som har minimum 1 barn under skolepliktig alder. Vi hjelper fortrinnsvis familier med et lite eller ikke-fungerende nettverk. Da vi er et frivillig og forebyggende tilbud, må familiene ha et ønske om å utvide sitt nettverk og åpne hjemmet sitt for en familiekontakt. 


Hvem er våre familiekontakter?

Våre familiekontakter er "voksne" mennesker i alle aldre. Det de har felles er at de har tid, lyst og overskudd til å bli kjent med og bistå en småbarnsfamilie. 

Alle våre familiekontakter leverer politiattest, gjennomgår et 24-timers forberedelseskurs og mottar et hjemmebesøk, før de kobles med en familie. Vi vektlegger personlig egnethet og at våre familiekontakter har foreldreerfaring eller erfaring fra å arbeide med barn.

 

Har din familie behov for litt hjelp og støtte fra Home-Start Familiekontakten?

Kunne du tenke deg å bli familiekontakt?

 

Kom gjerne innom vårt kontor i J.N.Jacobsens gate for en prat og mer informasjon. Koordinator Lene Mathisen nås på mobil 41 90 56 02.

2022 © Fredrikstad Sentrum frivilligsentral