Nå er vi i gang🌞

Julen nærmer seg med stormskritt, og det er travle dager her på sentralen. Vår kjære Tom har fått ny jobb og har sluttet hos oss. Nå er det Inger Marie og Stine igjen som skal prøve å holde styr på alt som skjer. 07.12 skal vi ha julebord for våre frivillige og det gleder vi oss til. Håper det er mange som melder seg på:-)

- uten tittel -

Vi har gleden av å invitere dere til


DEN ÅRLIGE MARKERINGEN AV FRIVILLIGHETSDAGEN


Når: onsdag 7. desember kl. 18:00 – 21:00

Hvor: Scandic City Hotell

M`nM Duo underholder


Det serveres juletallerken og riskrem

Husk å gi oss beskjed om matbehov/allergier


Påmelding innen fredag 25. november til


Fredrikstad Sentrum frivilligsentral

e-postpost@fredrikstadsentrum.frivilligsentral.no Mobil: 90993815

Fredrikstad Øst frivilligsentral

e-postpost@fredrikstadost.frivilligsentral.no Mobil: 99599029

Fredrikstad Vest frivilligsentral

e-postpost@fredrikstadvest.frivilligsentral.noMobil: 41593890

Velkommen til Fredrikstad Sentrum Frivilligsentral

Vil du bruke litt av din tid sammen med andre? Vil du treffe nye mennesker? Vil du være med å sette dine og andres ideer ut i livet? Frivilligsentralen er kort sagt en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. "Noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe". Frivilligsentralen kobler frivillige og brukere og arrangerer egne aktiviteter. Blant annet har vi Internasjonal kvinnegruppe og strikkekafé som sosiale møteplasser, leksehjelp for barn og norsktrening/leksehjelp for voksne, og flere aktiviteter for eldre. På Fredrikstad Sentrum Frivilligsentral er Inger Marie Solgård daglig leder.

Åpningstider

Her på sentralen jobbes både på dagtid, kvelder og helger, og med en ansatt kan åpningstidene variere.

Vi prøver å få til at sentralen er åpen fra tirsdag til torsdag fra 1000-1500. Men fortvil ikke:-) vi er her mye mer enn det. Ta gjerne en telefon før du kommer, så er du sikker på at kaffen er klar og at noen møter deg med et hyggelig smil:-)

Kontonummer

Frivilligsentralene søker penger til drift fra Fredrikstad kommune og får et lønnstilskudd fra Kulturdepartementet. Utover dette søkes midler til aktivitet fra ulike fond, stiftelser og foreninger.

Alle gaver er kjærkomne og brukes til det beste for sentralen, frivillige og deltakere.

Ønsker du/dere å gi et bidrag kan dere benytte konto 1000.13.46844 og merke gaven "sentrum".

Dere kan også benytte vippsnummer 105092.

Stiftelsen Frivilligsentralene i Fredrikstad

Stiftelsen Frivilligsentralene i Fredriksstad ble stiftet i 1997 og består av 5 virksomheter: Fredrikstad Øst Frivilligsentral, Fredrikstad Vest Frivilligsentral, Fredrikstad Sentrum Frivilligsentral, Home-Start Familiekontakten og Friske Eldre. I tillegg samarbeider vi tett med organisasjonen Sorg og Omsorg. Stiftelsen skal drive frivilligsentraler og beslektet virksomhet i Fredrikstad. En frivilligsentral er et kontaktpunkt og et bindeledd mellom de som ønsker å yte en ubetalt innsats i nærmiljøet eller i lokalsamfunnet og de som ønsker å motta slik innsats. En frivilligsentral fungerer som en møteplass og brobygger mellom mennesker, frivillige organisasjoner og sammenslutninger og det offentlige. I styret for stiftelsen sitter representanter fra kommunen, Kiwanis, Sorg og Omsorg, og frivillige representanter fra hver virksomhet.

I disse tider

Som alle andre er også frivilligsentralen påvirket av pandemien og tilhørende smittevernhensyn. Kom bare hvis dere er friske, og vask hender eller bruk håndsprit ved ankomst. Hold minst en meter avstand. Det er fortsatt endringer og tilpasninger på alle våre aktiviteter og tjenester. Her er link til oppdaterte koronaregler i Fredrikstad per nå: https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/helseomsorgogvelferd/helsestasjoner/korona/rad-og-regler-om-korona/rad-og-regler-om-korona/ Her finnes også den samme informasjonen oversatt til arabisk, engelsk, kurdisk-sorani, polsk og somali: https://www.fredrikstad.kommune.no/koronareglerjan2021#heading-h2-1 Her har vi i tillegg fått nyttig informasjon om vaksinen fra Fredrikstad kommune https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/helseomsorgogvelferd/helsestasjoner/korona/vaksinering/ og på denne siden finner du informasjon om det muterte viruset, smittesituasjonen og vaksine på flere forskjellige språk: https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/helseomsorgogvelferd/helsestasjoner/korona/informasjon-pa-andre-sprak/ og litt tilleggsinformasjon: https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/


Aktiviteter

Her finner du litt informasjon om det vi driver med på sentralen. Klikk for mer info. Lik oss også på Facebook for nyheter og jevnlige oppdateringer, link i bunnen av denne siden. Fredrikstad kommune har også en del aktiviteter, link til kopiering: https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/helseomsorgogvelferd/dagtilbud/Aktivitetskalender/

Mange mennesker savner noen å prate med, noen de kan le sammen med og ha det hyggelig med. Som besøksvenn har du mulighet til å være nettopp dette for et annet menneske.

Les mer

Vil du være med og bidra til at et nytt og fremmed land blir litt mindre fremmed? Det har du mulighet til som besøksvenn for en flyktning.

Les mer

Det er ikke alltid like lett å komme seg til lege- og sykehusavtaler alene for eldre. For mange innebærer det å ha med seg et annet menneske en ekstra trygghet. Kunne du tenke deg å være en hånd å holde i?

Les mer

Hjelp til praktisk oppgaver som ikke alle klarer selv. Det kan være handling, hagearbeid eller andre ting.

Les mer

Homestart sine frivillige er en ekstra voksenperson og støtte inn i småbarnsfamilier som trenger litt ekstra i en periode.

Les mer

Jenter fra 16 år og oppover møtes i Nygaardsgata 28 for å bygge nettverk og ha det hyggelig sammen.

Les mer

Møteplass for kvinner fra ulike nasjonaliteter. Forskjellige tema og aktiviteter.

Les mer

Det er godt å være i aktivitet sammen med andre

Les mer

- Det er ikke så mye som skjer her, så dette er veldig koselig, sa en beboer ved et sykehjem en gang en av våre frivillige kom på besøk. Og det er nettopp det det handler om. Å være til stede for andre.

Les mer

Skulle du gjerne hatt hjelp til å sende e-post? Eller kanskje du lurer på hvordan du kan betale regningene dine i nettbanken? Datahjelpen her ved Fredrikstad sentrum frivilligsentral er klare for å hjelpe deg med både nettbrett, PC og smarttelefon.

Les mer

Som frivillig ved festivaler og andre arrangement får du mulighet til å være med på alt det morsomme som skjer i byen - og samtidig være til nytte!

Les mer

Friske eldre tilrettelegger for sosiale møteplasser for eldre hjemmeboende i lokalsamfunnet.

Les mer

Bli frivillig

Vi trenger deg som frivillig og alle kan bidra med noe. Si fra her hvis du vil være frivillig, så tar vi kontakt og finner sammen med deg noe du har lyst til å være med på.

Ønsker du en Telefonvenn? Eller vil du bli en Telefonvenn?

Her kan du varsle Frivilligsentralen om du er interessert i Telefonvenn. Når du har sendt inn info, tar vi kontakt så snart vi kan. Vet du om andre som trenger telefonvenn som ikke er på nett, ta kontakt da også! Eller be de ringe oss på 90993815.

Ønsker frivillig

De frivillige er i alle aldre og med vidt forskjellig bakgrunn. Hva du trenger hjelp til vet du best selv. Eksempler på oppgaver kan være: Turvenn, å gå på kino/teater eller lignende sammen med noen, besøksvenn, praktiske oppgaver som f. eks. lett hagestell eller handlehjelp, underholdning på institusjoner eller lignende, følgehjelp til sykehus, lege, frisøren, banken eller lignende, lære data/datahjelp og mye mer. For å dekke etterspørselen etter hjelp fra frivillige, er vi avhengig av å ha nok frivillige til å utføre tjenestene. Vi kan dessverre ikke garantere at alle får den hjelpen de ber om, men vi garanterer at vi gjør så godt vi kan! Husk også at de frivillige er vanlige mennesker som ikke nødvendigvis er utdannet til det de skal hjelpe med. Jobber som kan utgjør en fare for de frivillige må vi dessverre si nei til. F. eks. å måtte klatre høyt opp under møner eller opp på tak og lignende. Alt utstyr som skal brukes av den frivillige må den som ønsker hjelp skaffe selv. Alle de frivillige er underlagt taushetsplikt. Målgruppen er alle innbyggere som ønsker den hjelpen som Frivilligsentralen kan tilby.

Home-Start Familiekontakten

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram hvor frivillige familiekontakter tilbyr hjelp, støtte og bistand til småbarnsfamilier i en vanskelig livssituasjon.

Sorg og omsorg

Sorg og Omsorg i Fredrikstad er en frivillig organisasjon som har som formål å drive sorggrupper, bidra med opplysning om sorgreaksjoner og bistå mennesker i sorg.
2022 © Fredrikstad Sentrum frivilligsentral