Tiltak pga. Koronasituasjonen

I denne merkelige tiden må vi alle gjøre vårt og det gjør vi best ved å ikke samles til felles aktiviteter. Sentralen holder stengt for publikum, men på telefon er det vanlig åpningstid. Vi oppfordrer våre frivillige og brukere til å følge råd fra myndighetene. Frivillige som treffer brukere en-til-en oppfordres til å opprettholde nødvendig handlehjelp, men ellers stanse eller redusere møter for å begrense spredning av virus. Fint hvis dere isteden kan holde kontakt med hverandre på telefon i denne perioden. Les mer på: https://fredrikstadsentrum.frivilligsentral.no/korona

Velkommen til Fredrikstad Sentrum Frivilligsentral

Vil du bruke litt av din tid sammen med andre? Vil du treffe nye mennesker? Vil du være med å sette dine og andres ideer ut i livet? Frivilligsentralen er kort sagt en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. "Noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe"

Ønsker du en Telefonvenn? Eller vil du bli en Telefonvenn?

Her kan du varsle Frivilligsentralen om du er interessert i Telefonvenn. Når du har sendt inn info, tar vi kontakt så snart vi kan. Vet du om andre som trenger telefonvenn som ikke er på nett, ta kontakt da også! Eller be de ringe oss på 90993815.

Aktiviteter

Her finner du litt informasjon om det vi driver med på sentralen. Klikk for mer info. Lik oss også på Facebook for nyheter og jevnlige oppdateringer, link i bunnen av denne siden. Fredrikstad kommune har også en del aktiviteter, link til kopiering: https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/helseomsorgogvelferd/dagtilbud/Aktivitetskalender/

- Det er ikke så mye som skjer her, så dette er veldig koselig, sa en beboer ved et sykehjem en gang en av våre frivillige kom på besøk. Og det er nettopp det det handler om. Å være til stede for andre.

Les mer

Mange mennesker savner noen å prate med, noen de kan le sammen med og ha det hyggelig med. Som besøksvenn har du mulighet til å være nettopp dette for et annet menneske.

Les mer

Vil du være med og bidra til at et nytt og fremmed land blir litt mindre fremmed? Det har du mulighet til som besøksvenn for en flyktning.

Les mer

Skulle du gjerne hatt hjelp til å sende eposter? Eller kanskje du lurer på hvordan du kan betale regningene dine i nettbanken? Datahjelpen her ved Fredrikstad sentrum frvilligsentral sitter klar for å hjelpe deg med både nettbrett, PC og smarttelefon.

Les mer

Som frivillig ved festivaler og andre arrangement får du mulighet til å være med på alt det morsomme som skjer i byen - og samtidig være til nytte!

Les mer

Er du nyinnflyttet til Fredrikstad? Kanskje du savner et nettverk - noen å finne på ting sammen med på fritiden? Fredrikstad friaktivitet har lyst til å bidra til at du får en god start her i byen!

Les mer

Friske eldre tilrettelegger for sosiale møteplasser for eldre hjemmeboende i lokalsamfunnet.

Les mer

Det er ikke alltid like lett å komme seg til lege- og sykehusavtaler alene for eldre. For mange innebærer det å ha med seg et annet menneske en ekstra trygghet. Kunne du tenke deg å være en hånd å holde i?

Les mer

Homestart sine frivillige er en ekstra voksenperson og støtte inn i småbarnsfamilier som trenger litt ekstra i en periode.

Les mer

Jenter fra 16 år og oppover møtes på Frivilligsentralen for å bygge nettverk og ha det hyggelig sammen.

Les mer

Møteplass for kvinner fra ulike nasjonaliteter. Forskjellige tema og aktiviteter.

Les mer

Leksehjelp for barn i barneskolen.

Les mer

Bli frivillig

Vi trenger deg som frivillig og alle kan bidra med noe. Si fra her hvis du vil være frivillig, så tar vi kontakt og finner sammen med deg noe du har lyst til å være med på.

Om oss

Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. På politisk nivå er formålet med Frivilligsentralene å legge til rette for økt deltagelse, lokalt engasjement og å skape gode vilkår for frivillig innsats lokalt. Frivilligsentralene skal være lokalt forankrede møteplasser, som er åpne og inkluderende for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralene skal initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet på lokalt plan. Aktivitetene legges opp i tråd med lokale forutsetninger med vekt på samarbeid med frivillige, lag/foreninger og det offentlige. ´Det er en overordnet målsetning at alle skal ha like muligheter til deltagelse i kultursektoren, uavhengig av faktorer som sosioøkonomisk-, kulturell-, eller religiøs bakgrunn eller funksjonsevne´, jfr. St. Mld. 10 (2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking. Med bakgrunn i dette koordinerer frivilligsentralene både kobling av frivillige og brukere og arrangerer egne aktiviteter. Blant annet har vi Internasjonal kvinnegruppe som sosial møteplass, strikkekafé, leksehjelp for barn og ungdom og flere aktiviteter for eldre. Inger Marie Solgård er daglig leder og Hanne Christin Dahl er koordinator.

Home Start

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram hvor frivillige familiekontakter tilbyr hjelp, støtte og bistand til småbarnsfamilier i en vanskelig livssituasjon. Rammer for hjelpen: Vi tilbyr familiekontakter som kommer hjem til familien 2-4 timer hver uke over en periode på minimum 6 mnd. Hvem kan få hjelp fra HSF? Vi er et tilbud til familier som har minimum 1 barn under skolepliktig alder. Vi hjelper fortrinnsvis familier med et lite eller ikke-fungerende nettverk. Da vi er et frivillig og forebyggende tilbud, må familiene ha et ønske om å utvide sitt nettverk og åpne hjemmet sitt for en familiekontakt. Hvem er våre familiekontakter? Våre familiekontakter er "voksne" mennesker i alle aldre. Det de har felles er at de har tid, lyst og overskudd til å bli kjent med og bistå en småbarnsfamilie. Alle våre familiekontakter leverer politiattest, gjennomgår et 24-timers forberedelseskurs og mottar et hjemmebesøk, før de kobles med en familie. Vi vektlegger personlig egnethet og at våre familiekontakter har foreldreerfaring eller erfaring fra å arbeide med barn. Har din familie behov for litt hjelp og støtte fra Home-Start Familiekontakten? Kunne du tenke deg å bli familiekontakt? Kom gjerne innom vårt kontor i J.N.Jacobsens gate for en prat og mer informasjon. Koordinator Lene Mathisen nås på mobil 41 90 56 02.

Sorg og omsorg

Sorg og Omsorg i Fredrikstad er en frivillig organisasjon som har som formål å drive sorggrupper, bidra med opplysning om sorgreaksjoner og bistå mennesker i sorg. Sorg og Omsorg ledes av en styringsgruppe som organiserer arbeidet på frivillig basis. Styringsgruppa består av mennesker tilknyttet kirken, begravelsesbyråene, frivilligsentralen, kommuneadministrasjonen, med flere. Noen med sykepleier- og terapeutbakgrunn og andre med interesse for sorggruppearbeid. Sorg og Omsorg organiserer forsterkede selvhjelpsgrupper som handler om at gruppeledere spiller en aktiv rolle både i tilrettelegging og gjennomføring av gruppevirksomheten. Gruppelederne har erfaring og kompetanse innen områder som sykepleie, familieterapi og psykiatri. Samtalegruppene består av 5-8 personer og har alltid 1-2 ledere. Gruppene er tilpasset de ulike typer sorg mennesker kan komme i. Deltakerne kommer sammen ca. hver 3. uke, som regel over ½ år. Gruppetilbudet er gratis for alle deltakere. Sorg og Omsorg tilbyr samtalegrupper for enker og enkemenn, for etterlatte etter selvmord, for foreldre som har mistet barn, for sørgende etter samlivsbrudd. I tillegg arrangerer Sorg og Omsorg temakvelder innen ulike sorgtemaer, eller temaer knyttet til livskriser. Det er et viktig fokus for Sorg og Omsorg å formidle at livet går videre og at det går an å bli glad igjen, selv etter dyptgående kriser. Temakveldene blir holdt på Litteraturhuset i Fredrikstad 2 ganger i semesteret. Ulike tema som er blitt belyst er blant annet: «Når noen velger bort livet»– Hva med de som står igjen etter et selvmord? «Sorg og sommerfugler» - om å miste sin livsledsager. «Skilsmisse og samlivsbrudd» v/familievernkontoret. «Jeg skal følge deg helt frem» - Om å miste den man elsker. «Så godt å se deg» -Om å være venn i krisetider. «Barn med psykisk syke foreldre» Du kan komme i kontakt med Sorg og Omsorg i Fredrikstad-distriktet gjennom Fredrikstad Sentrum Frivilligsentral. E-post: post@fredrikstadsentrum.frivilligsentral.no Telefon: 90 99 38 15 Sjekk også ut Sorg og Omsorg sin facebook-side: Sorg og Omsorg-Fredrikstad.

Ønsker frivillig

De frivillige er i alle aldre og med vidt forskjellig bakgrunn. Hva du trenger hjelp til vet du best selv. Eksempler på oppgaver kan være: Turvenn, å gå på kino/teater eller lignende sammen med noen, besøksvenn, praktiske oppgaver som f. eks. lett hagestell eller handlehjelp, underholdning på institusjoner eller lignende, følgehjelp til sykehus, lege, frisøren, banken eller lignende, lære data/datahjelp og mye mer. For å dekke etterspørselen etter hjelp fra frivillige, er vi avhengig av å ha nok frivillige til å utføre tjenestene. Vi kan dessverre ikke garantere at alle får den hjelpen de ber om, men vi garanterer at vi gjør så godt vi kan! Husk også at de frivillige er vanlige mennesker som ikke nødvendigvis er utdannet til det de skal hjelpe med. Jobber som kan utgjør en fare for de frivillige må vi dessverre si nei til. F. eks. å måtte klatre høyt opp under møner eller opp på tak og lignende. Alt utstyr som skal brukes av den frivillige må den som ønsker hjelp skaffe selv. Alle de frivillige er underlagt taushetsplikt. Målgruppen er alle innbyggere som ønsker den hjelpen som Frivilligsentralen kan tilby.

2020 © Fredrikstad Sentrum frivilligsentral