Om sorg og omsorg

Sorg og Omsorg i Fredrikstad er en frivillig organisasjon som har som formål å drive sorggrupper, bidra med opplysning om sorgreaksjoner og bistå mennesker i sorg. 

Sorg og Omsorg ledes av en styringsgruppe som organiserer arbeidet på frivillig basis. Styringsgruppa består av mennesker tilknyttet kirken, begravelsesbyråene, frivilligsentralen, kommuneadministrasjonen, med flere. Noen med sykepleier- og terapeutbakgrunn og andre med interesse for sorggruppearbeid. Sorg og Omsorg organiserer forsterkede selvhjelpsgrupper som handler om at gruppeledere spiller en aktiv rolle både i tilrettelegging og gjennomføring av gruppevirksomheten. Gruppelederne har erfaring og kompetanse innen områder som sykepleie, familieterapi og psykiatri. 

Samtalegruppene består av 5-8 personer og har alltid 1-2 ledere. Gruppene er tilpasset de ulike typer sorg mennesker kan komme i.
Deltakerne kommer sammen ca. hver 3. uke, som regel over ½ år. Gruppetilbudet er gratis for alle deltakere. Sorg og Omsorg tilbyr samtalegrupper for enker og enkemenn, for etterlatte etter selvmord, for foreldre som har mistet barn, for sørgende etter samlivsbrudd. I tillegg arrangerer Sorg og Omsorg temakvelder innen ulike sorgtemaer, eller temaer knyttet til livskriser. 

Det er et viktig fokus for Sorg og Omsorg å formidle at livet går videre og at det går an å bli glad igjen, selv etter dyptgående kriser. 

Temakveldene blir holdt på Litteraturhuset i Fredrikstad 2 ganger i semesteret. Ulike tema som er blitt belyst er blant annet: «Når noen velger bort livet»– Hva med de som står igjen etter et selvmord? «Sorg og sommerfugler» - om å miste sin livsledsager. «Skilsmisse og samlivsbrudd» v/familievernkontoret. «Jeg skal følge deg helt frem» - Om å miste den man elsker. «Så godt å se deg» -Om å være venn i krisetider. «Barn med psykisk syke foreldre»

Sjekk også ut Sorg og Omsorg sin facebook-side: Sorg og Omsorg-Fredrikstad eller nettsiden for Sorg og Omsorg i Østfold: https://sorgogomsorg.org/

Du kan komme i kontakt med Sorg og Omsorg i Fredrikstad-distriktet gjennom Fredrikstad Sentrum Frivilligsentral.

E-post: post@fredrikstadsentrum.frivilligsentral.no Telefon: 90 99 38 15

Vil du melde interesse for sorggruppe kan du også gjøre det ved å registrere deg i skjema under, så tar vi kontakt med deg.

Send


2022 © Fredrikstad Sentrum frivilligsentral