Festival/arrangement

Bidra i byen når det skjer noe!

Alle festivaler og store arrangement krever en mengde frivillig arbeid. Noen ganger bistår Frivilligsentralen med å rekruttere frivillige. Eksempler på dette er Månefestivalen, Tall Ships Racec, Nordic Docs, Kulturnatt mm. Ønsker du å på stå på lista og få forespørsel om å være frivillig på festivaler/arrangementer? 

Flere aktiviteter

Besøke sykehjem

...

Besøksvenn for eldre

...

Besøksvenn for nyankomne

...

Datahjelp

Hjelp til å bruke datamas...

Fredrikstad Friaktivitet

For nyinnflyttede i Fredr...

Friske eldre

Friske eldre går tilrette...

2018 © Fredrikstad Sentrum frivilligsentral