Fredrikstad Friaktivitet

For nyinnflyttede i Fredrikstad.

Aldersgruppe: For alle

Er du ny i Fredrikstad?

Vennskap, aktiviteter og turer

Fredrikstad Friaktivitet ønsker å bidra til at du får en  god start i Fredrikstad. her samles det mennesker av begge kjønn fra mange nasjonaliteter. Du kan komme som deltaker eller være frivillig og ta ansvar for matlaging, utarbeiding av aktivitet mm.

Du finner oss på Facebook: Fredrikstad Friaktivitet Her finner du all informasjon om aktiviteter, turer, foredrag og annen nyttig informasjon.

Kontaktinfo:

e-post: post@f-f-a.no

mobil: 95917328 (Svein)


Flere aktiviteter

Besøke sykehjem

...

Besøksvenn for eldre

...

Besøksvenn for nyankomne

...

Datahjelp

Hjelp til å bruke datamas...

Festival/arrangement

Bidra i byen når det skje...

Friske eldre

Friske eldre går tilrette...

2018 © Fredrikstad Sentrum frivilligsentral