Home Start Familiekontakten

Homestart sine frivillige er en ekstra voksenperson og støtte inn i småbarnsfamilier som trenger litt ekstra i en periode.

Aldersgruppe: Fra 18 år

Home Start Familiekontakten er et eget frivillig familiestøtteprogram for småbarnsfamilier, som i Fredrikstad er driftet av Stiftelsen Frivillighetssentralene i Fredrikstad. Hvis du ønsker å bidra inn i småbarnsfamilier må du først ta et kurs. Når du er ute i et oppdrag besøker du familien 2-4 timer en gang i uka over ca. et halvt år. Ønsker du mer informasjon? Kontakt Lene på telefon 419 05 602.


Les mer om dette på egne websider:


Hjemmesiden til Home Start Familiekontakten Fredrikstad

Flere aktiviteter

Besøke sykehjem

...

Besøksvenn for eldre

...

Besøksvenn for nyankomne

...

Datahjelp

Hjelp til å bruke datamas...

Festival/arrangement

Bidra i byen når det skje...

Fredrikstad Friaktivitet

For nyinnflyttede i Fredr...

2018 © Fredrikstad Sentrum frivilligsentral