Telefonvenn

Det er mange som sitter isolert hjemme nå. Telefonvenn er en å snakke med, og skape en sosial arena med, i en unormal situasjon. Vi oppfordrer spesielt deg som kjenner til mennesker i en slik situasjon om å formidle dette tilbudet. Det kan være mange i denne kategorien som ikke er på nett.
Tilbudet om telefonvenn/ringevenn har på landsbasis blitt praktisert mot eldre, uføre og innsatte i fengsel. Nå har vi en situasjon i Norge i forbindelse med Koronautbruddet, som har skapt et behov utover nevnte grupper.

Det kan handle om personer i karantene eller isolasjon pga. smittefare. Disse menneskene har fått snudd sine liv på hodet, og ensomheten kan bli tøff for mange. Ikke alle har familie i samme bolig, og kan derfor ikke få besøk. Da er det viktig å ha noen å snakke med om løst og fast.

En telefonvenn ringer til avtalt tid, det skaper forutsigbarhet og trygghet.

De frivillige som ønsker å bli telefonvenn bør sette av faste tider og binde seg til en fast periode. Det kan være lurt å tenke at perioden varer så lenge Norge er i en unntakstilstand. Men et minimum bør være den tiden hans eller hennes telefonvenn sitter isolert, hvis engasjementet er i forbindelse med Koronautbruddet.

  • De frivillige har taushetsplikt.
  • De som ønsker en telefonvenn eller vil bli telefonvenn melder seg til frivilligsentralen.
  • Noen er redde og engstelige og det vil være lurt å ha fokus på å skape trygghet, derfor anbefales det å snakke om temaer som gir en pause fra alle bekymringene noen har.
De frivillige er ikke eksperter på Koronaviruset eller andre sykdommer, og bør derfor ikke gi råd som kan oppfattes som faglige eller sanne.

Telefonvennen skal ikke gjøre andre ærender for den de ringer, slike behov meldes evt. til Frivilligsentralen.
2022 © Fredrikstad Sentrum frivilligsentral